Zarząd:
Szymon Glonek – Prezes Zarządu

Rada Programowa:
Marcin Bójko
Paweł Duma – Przewodniczący
Matusz Mizgalski
Grażyna Gudejko
Wojciech Tkaczyński
Wojciech Warski
Małgorzata Żuber-Zielicz