Celem Fundacji jest:
1)    prowadzenie edukacji fotograficznej w szczególności w formie zajęć dodatkowych, zajęć pozaszkolnych, kursów;
2)    promowanie i dofinansowywanie innowacyjnych metod nauczania fotografii ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich;
3)    niesienie wiedzy z dziedziny fotografii i filmu, propagowanie fotografii i filmu, jako sposobu spędzania czasu ale też jako ważnej dziedziny kultury dla wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, a także ofiar, ubóstwa, katastrof naturalnych;
4)    inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w celu budowania wiedzy i pamięci dotyczącej fotografii i filmu, w aspekcie zawodowym, artystycznym, naukowym i amatorskim;
5)    organizowanie wystaw i projekcji w Polsce i za granicą;
6)    wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin nauk powiązanych z fotografią i filmem w szczególności nauk humanistycznych, przyrodniczych, ekonomii i medycyny,
7)    wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo badawczych niosących globalną progresję w zakresie fotografii i filmu poprzez:
a)    akcje dobroczynne i charytatywne,
b)    działalność integracyjną i oświatową,
c)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
d)    programy stypendialne.
8)     niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności w Polsce