• Programy
  • Organy Fundacji
  • Kontakt
  • Wspomóż
  • Cele i zadania Fundacji UFF
  • Newsletter

Lokal Fundacji UFF jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych naszej organizacji dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Fotograficzna podstawówka
Dobre zdjęcie w gazetce szkolnej
Mój album z ósmej klasy
Wieczór z fotografem

Wsparcie online nauczycieli (COVID):
  • Obieg dokumentów
  • Prezentacje
  • Reprodukcje / Fotografia / Skanowanie
  • Film

 

Lokal Fundacji UFF jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych naszej organizacji dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zarząd:
Szymon Glonek – Prezes Zarządu

Rada Programowa:
Marcin Bójko
Paweł Duma – Przewodniczący
Matusz Mizgalski
Grażyna Gudejko
Wojciech Tkaczyński
Wojciech Warski
Małgorzata Żuber-Zielicz

Lokal Fundacji UFF jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych naszej organizacji dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Fundacja UFF
al. Solidarności 82
00-145 Warszawa
biuro@fundacjauff.pl

Lokal Fundacji UFF jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych naszej organizacji dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Pomóż Tworzyć lepszy świat – darowizna na Fundację może zmniejszyć Twój podatek dochodowy (PIT, CIT)

mBank 89 1140 2004 0000 3802 7925 9623

Lokal Fundacji UFF jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych naszej organizacji dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Celem Fundacji jest:
1)    prowadzenie edukacji fotograficznej w szczególności w formie zajęć dodatkowych, zajęć pozaszkolnych, kursów;
2)    promowanie i dofinansowywanie innowacyjnych metod nauczania fotografii ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich;
3)    niesienie wiedzy z dziedziny fotografii i filmu, propagowanie fotografii i filmu, jako sposobu spędzania czasu ale też jako ważnej dziedziny kultury dla wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, a także ofiar, ubóstwa, katastrof naturalnych;
4)    inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w celu budowania wiedzy i pamięci dotyczącej fotografii i filmu, w aspekcie zawodowym, artystycznym, naukowym i amatorskim;
5)    organizowanie wystaw i projekcji w Polsce i za granicą;
6)    wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin nauk powiązanych z fotografią i filmem w szczególności nauk humanistycznych, przyrodniczych, ekonomii i medycyny,
7)    wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo badawczych niosących globalną progresję w zakresie fotografii i filmu poprzez:
a)    akcje dobroczynne i charytatywne,
b)    działalność integracyjną i oświatową,
c)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
d)    programy stypendialne.
8)     niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności w Polsce

Lokal Fundacji UFF jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych naszej organizacji dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.